ЗА ПРОЕКТА

Съгласно неотдавнашно проучване „МСП сравнително слабо участват в обществените поръчки (поне при процедури над праговете за ЕС), в сравнение с общото им значение за икономиката. [Достъп на МСП до пазари за обществени поръчки и обединяване на търсенето в ЕС – 2014 г. Изследване, поръчано от Европейската комисия, ГД „Вътрешен пазар и услуги“].

 

Целта на IPPON е да допринесе за участието на европейските МСП в процедури по обществени поръчки, в съответствие с две от основните дейности по проекта:

  •  идентифициране и валоризация на добри практики в публичното и трансграничното участие в обществените поръчки, разработване на ново специфично съдържание на информационни материали, обучителни модели, менторинг и наставничеството, събитията от типа B2P (бизнес и възложители на ОП);
  •  експериментиране на конкретни подходи за подобряване взаимодействието между МСП и възложители на обществени поръчки, с цел повишаване ефикасността на обществените поръчки, дефиниране на иновативни решения, полезни и за публични предприятия и власти, както и за МСП.
    Sorry, no posts matched your criteria.