ЦЕЛИ

Усилията на партньорите са мотивирани от нуждите в Европейския икономически контекст.

УЧАСТИЕТО НА МСП В ТРАНСГРАНИЧНИТЕ ПОРЪЧКИ Е ОГРАНИЧЕНО

 

IPPON включва партньори от 7 различни страни (Словения, Италия, Португалия, Испания, Франция, Гърция и България), като партньорството се състои от търговски палати, центрове за обучение, научен парк, както и териториални институции с есновна цел повишаване на участието на МСП в трансгранични публични поръчки.

  •  Партньорите ще анализират и проучват практиките и възможностите за ефективно участие в обществени поръчки, с акцент и върху трансгранични обществени поръчки.

 

ЛИПСА НА ЗНАНИЕ ОТНОСНО ПОКАНИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В ДРУГИ СТРАНИ

В страните участнички, необходимостта от лесно разбираема информация за търгове е голяма.

Партньорите имат за цел да въведат система, която да помогне на МСП да бъдат информирани за покани и търгове, като експериментират и използването на социални медии [Използването на социалните медии в e-обществени поръчки: Възможности и предизвикателства, Mahbubur Rahim]

  •  Партньорите имат грижата за разработване и тестване на набор от инструменти (и онлайн), за увеличаване наличната информация за търгове и обществени поръчки и в други държави.

 

ПРОПУСКИ В УМЕНИЯТА И НОУ-ХАУ

Отчитайки постоянното развитие на наредбите е необходимо да се обучават и преквалифицират служители на МСП относно участието им в търгове и обществени поръчки.

  •  Партньорите, валоризирайки своите различни практики и опит имат за цел да разработят основни модели за обучение, а след това с възможност „при поискване“ да предоставят пилотни персонализирани модели за обучение.

 

МАЛЪК ДИАЛОГ С ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА ПОРЪЧКИ

Друга критична точка е реалната възможност за МСП да водят диалог с възложителите на обществени поръчки, за да разберат по-добре и да предвидят възможностите за прогнози за възлагане на обществени поръчки.

  •  Партньорите се стремят да въведат серия от дейности с цел експериментиране на форми на взаимодействие между възложителите и МСП, в случая да се оценят текущите практики, които не са добре известни.

[МИКРО ПРЕДПРИЯТИЯ – НЕВИЖДАНО ЕДИНСТВО В ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ от Дейвис Пол, Маккевит Дейвид, Флин Антъни]

 

СПЕЦИФИЧНИ СЕКТОРИ: ЗЕЛЕНИ, СОЦИАЛНИ, ЕКОЛОГИЧНИ, КРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ

Беше подчертано, че „важен аспект … е подпомагане на МСП при участие в зелените, социални и екологични поръчки“.

  •  Партньорите имат за цел да обърнат специално внимание на нуждите на тези сектори, като ще се погрижат за обмен на добри практики между държавите с различна степен на ефективност на услугите и възможностите за достъп до тези специфични пазарни области.
    Sorry, no posts matched your criteria.