O PROJEKTU

Aktualne študije potrjujejo, da so mala in srednje velika podjetja (MSP), glede na svoj obseg in pomen v gospodarstvu, nezadostno zastopana pri javnih naročilih (JN), še posebej pri večjih javnih naročilih.
[Študija: Dostop MSP do trga javnih naročil in združevanje povpraševanja v EU – 2014 Študija, ki jo je naročila Evropska komisija, GD za notranji trg in storitve].

Projekt IPPON bo prispeval k večjemu sodelovanju MSP pri javnih naročilih preko dveh glavnih aktivnosti:

Identificirati in ovrednotiti najboljše prakse sodelovanja MSP pri javnih in čezmejnih javnih naročilih. Tako bodo razviti novi informacijski sklopi za deležnike, možnosti usposabljanja, coaching in mentorski sistem in povezovalni dogodki med podjetji ter javnimi naročniki;
Preizkusiti posebne pristope za izboljšanje sodelovanja med MSP in javnimi naročniki preko bolj učinkovitih sistemskih rešitev JN ter identificirati inovativne rešitve, ki bodo uporabne tako za javne naročnike, javna podjetja, kot tudi za MSP.

 

    Sorry, no posts matched your criteria.