CILJI PROJEKTA

Prizadevanja projektnih partnerjev spodbujajo izrazite potrebe MSP v evropskem gospodarskem okolju.

 

PARTICIPACIJA MSP PRI ČEZMEJNIH JAVNIH NAROČILIH JE MOČNO OMEJENO.

Projekt IPPON bo tudi s svojo geografsko razsežnostjo povečal participacijo MSP pri čezmejnih JN. IPPON vključuje partnerje iz Portugalske, Španije, Francije, Italije, Slovenije, Grčije, Bolgarije. Sodelujejo gosodarske zbornice, centri za usposabljanja in javne institucije.

  • Namen partnerjev je analizirati in opredeliti prakse in priložnosti za učinkovitejše sodelovanja MSP pri javnih naročilih, s poudarkom na čezmejnih javnih naročilih.

 

POMAJKNJE ZNANJ IN INFORMACIJ O JAVNIH RAZPISIH TER DRUGIH PRILOŽNOSTI V MEDNARODNEM PROSTORU

Potreba po izboljšanem dostopu do informacij o javnih razpisih na uporabniku prijazen način je prisotna v vseh partnerskih državah. Cilj partnerjev je vzpostaviti sistem, ki bo MSP opremljal z informacijami o javnih razpisih in pozivih, tudi s pomočjo družabnih omrežij. [The Use of Social Media in Public E-procurement: Some Possibilities and Challenges, Mahbubur Rahim]

  •  Partnerji si prizadevajo razviti in testirati nabor (tudi spletnih) orodij za izboljšanje razpoložljivosti informacij o razpisih in naročilih, tudi v drugih državah.

 

VRZELI V USPOSOBLJENOSTI IN ZNANJU

Zaradi stalnih sprememb predpisov, zaposleni v MSP potrebujejo stalno usposabljanje o možnostih sodelovanja pri javnih naročilih in razpisih.

  •  Preko vrednotenja svojih različnih pristopov in izkušenj, si partnerji prizadevajo za razvoj osnovnih izobraževalnih poti z možnostjo zagotavljanja tudi ” pilotnih prilagojenih učnih poti “na zahtevo.

 

SKROMEN DIALOG Z JAVNIMI NAROČNIKI

Naslednja kritična točka projekta je realna možnost dialoga med javnimi naročniki in MSP, da bi le-ta lahko predvidevala prihodnje priložnosti pri javnem naročanju.

  • Partnerji bodo vzpostavili nabor aktivnostiv okviru katerih bodo preizkusili različne oblike sodelovanja med MSP in javnimi naročniki, tudi različne aktualne prakse, ki še niso razširjene in dovolj raziskane.

[MICRO ENTERPRISES – AN UNSEEN ENTITY IN PUBLIC PROCUREMENT POLICY by Davis Paul, McKevitt David, Flynn Anthony]

 

POSEBNI SEKTORJI: ZELENA JN, SOCIALNI, OKOLJSKI, KREATIVNE INDUSTRIJE

Poudarek študije je na tem da je “MSP-jem je potrebno nuditi podporo za večjo participacijo pri zelenih, socialnih in okoljevarstvenih javnih naročilih.

  • Partnerji posebno pozorno spremljajo in analizirajo potrebe, ki prihajajo iz teh sektorjev. Skrbijo za prenose dobrih praks med partnerskimi državami, ki imajo različno razvite podporne storitve in možnosti dostopa do teh trgov s strani MSP.
    Sorry, no posts matched your criteria.