AKTIVNOSTI

Aktivnosti projekta IPPON so razdeljene po delovnih paketih. To omogoča učinkovito izvedbo projekta in uspešno doseganje projektnih ciljev

 

DELOVNI PAKET 1 – PROJEKTNI MENEDŽMENT in DELOVNI PAKET 2 – ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IN UPRAVLJANJE S TVEGANJI se nanašajo na upravljanje projekta in interne dejavnosti partnerstva.

 

DELOVNI PAKET 3 – JAVNA NAROČILA: RAZISKAVE IN PRIMERJAVE

Razvoj osredotočenih raziskav o sodelovanju MSP pri javnih naročilih in izdelava nacionalnih poročil. Na podlagi rezultatov raziskav bodo partnerji pripravili smernice in transnacionalne glavne ugotovitve.

 

DELOVNI PAKET 4 – ORODJA ZA USPOSABLJANJE MSP

Na podlagi rezultatov raziskav se bodo oblikoval in izvedel osnovni izobraževalni e-učni paket, ki bo obravnaval potrebe, kompetence, znanja in sposobnosti MSP za sodelovanje pri javnih naročilih.

Vzpostavile se bodo strokovne sodelovalne skupnosti.

 

DELOVNI PAKET 5 – COACHING IN MENTORING LABORATORIJI ZA JAVNA NAROČILA

Delovni paket vključuje dve glavni dejavnosti: razvoj coaching laboratorijev in razvoj mentorskih laboratorijev za javna naročila.

COACHING – Partnerji podpirajo MSP skozi sodelovalna usposabljanja

pri: a) razumevanju njihovih sposobnosti in znanj za participacijo pri javnih naročilih in razpisih, b) pripravi tehničnih predlogov in obravnavanju administrativnih vprašanj, c) vzpostavitev mrež za skupne ponudbe, d) dialog z javnimi naročniki. Te aktivnosti se z mešanimi metodologijami izvajajo na nacionalni ravni.

MENTORING – Partnerji organizirajo mentorske aktivnosti, ki podpirajo MSP v bolj osredotočenih prizadevanjih pri obravnavi posebnih vidikov, povezanih s praktičnimi primeri in pripravo ponudb. Partnerji skrbijo za vključitev strokovnjakov mentorjev, ki prihajajo iz podjetij z veščinami in izkušnjami na področju javnih naročil. Dejavnosti lahko vključujejo preglede podjetij in srečanja z omejenimi skupinami MSP.
Da bi okrepili sodelovanje malih in srednje velikih podjetij, partnerji skrbijo za ustanovitev skupin na družabnih omrežjih, ki obravnavajo posebne teme o javnih naročilih.

 

DELOVNI PAKET 6 – JAVNA NAROČILA – TEMATSKI DOGODKI

Organizacija prireditev in srečanj, ki bodo ustvarili sinergije in sodelovanje med MSP (matchmaking – povezovalni dogodki) in izboljšali priložnosti povezovanja med podjetji in naročniki (dogodki, med javnimi naročniki in podjetji).

 

POVEZOVALNI DOGODKI
Povezovalne aktivnosti je mogoče razviti tudi v okviru večjih dogodkov (sejmov, razstav, seminarjev) v obliki medsektorskih, hitrih sestankov ali tehničnih okroglih miz. Povezovalni dogodki so organizirani tako, da skrbijo za vključenost tako naročnikov kot tudi dobaviteljev.

POVEZOVALNI DOGODKI MED PODJETJI IN JAVNIMI NAROČNIKI
Partnerji podpirajo MSP pri iskanju priložnosti za srečanja z javnimi naročniki, s podajanjem informacij o dogodkih, seminarjih in sejmih. Partnerji bodo organizirali tudi različne tematske dogodke. Informacije in povezovalni dogodki bodo promovirani tudi prek spletne strani in družabnih omrežij, kjer se bodo prav tako pa zbirale tudi posebne zahteve MSP.

 

DELOVNI PAKET 7 – PROMOCIJA IN ŠIRJENJE REZULTATOV PROJEKTA
Aktivnosti vključujejo dogodke za promocijo ciljev in aktivnosti projekta ter skrbijo za njegovo prepoznavnost, širjenje in razpravo o projektnih rezultatih. Na tematskih dogodkih se bo v širšem kontekstu krepila izmenjava dobrih praks in navzkrižno sodelovanje z drugimi projekti.

    Sorry, no posts matched your criteria.